Priestorové údaje - princípy (v Kap. 5.1)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: