Prehľad požiadaviek - biznis vrstva (Kap. 5.2.1)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: