Procesy pre životný cyklus údajov (v Kap. 5.2.2.1)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: