Koncept architektúry integračnej platformy (Kap. 5.3.1)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: