Prehľad aplikačných funkcií a komponentov (Kap. 5.3.2)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: