Projekty zavedenia jedenkrát a dosť (v Kap. 6.2.3)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: