Projekt: Elektronický register Orgánov verejnej moci - OVM (v Kap. 6.2.3)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: