Projekt: Sémantické vyhľadávanie nad normatívnymi a vzdelávací dokumentami (v Kap. 6.2.3)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: