Požiadavka na legislatívnu zmenu: Zákon o štátnej štatistike ( v Kap. 6.2.4)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: