Požiadavka na legislatívnu zmenu: Výnos o štandardoch (v Kap. 6.2.4)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: