Definitions (Article 4, PSD2)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Description

Importance

Paragraph

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: