Vinárstvo (zákon o vinohradníctve a vinárstve)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: