Podmienky použitia tradičných výrazov sekt vinohradníckej oblasti, sekt V. O. a pestovateľský sekt (zákon o vinohradníctve a vinárstve)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: