Činy protiprávneho zasahovania na úseku civilného letectva (definícia, § 2, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: