Povinnosť zmeniť dráhu letu alebo pristáť na určenom letisku pri porušení zákona (§ 5, ods. (3), letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: