Obmedzenie a zákaz letov lietajúcich športových zariadení alebo iných kategórií lietadiel (§ 7, ods. (1), letecký zákon, LŠZ, výstraha)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: