Organizácia leteckých dní, súťaží a iných leteckých podujatí (§ 7, ods. (3), letecký zákon, povinnosti)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: