Zdravotná spôsobilosť člena leteckého personálu (§ 19, ods. (6), letecký zákon, AME)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: