Odborná spôsobilosť člena leteckého personálu (§ 19, ods. (4), letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: