Práva a povinnosti veliteľa lietadla podľa pravidiel organizácie EASA (§ 20, ods. (1) až (4), letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: