Použiteľnosť výrobkov leteckej techniky a leteckých pozemných zariadení v civilnom letectve (§ 24, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: