Povolenie na vyvoj, výrobu, modifikácie a skúšky výrobkov v civilnom letectve (§ 23, ods. (1), letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: