Zápis, výmaz a výnimky zo zápisu do registra lietadiel (§ 26, letecký zákon, LŠZ, register)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: