Odplaty za používanie verejných letísk a za poskytovanie leteckých navigačných služieb( § 33, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: