Výstavba nového letiska - postup, podmienky, povinnosti (§ 27, ods. (1), letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: