Obnovenie a zmena účelu prevádzky letiska, pôvodne určeného pre letecké práce v poľnohospodárstve (§ 27 ods. (1), letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: