Stavby podliehajúce súhlasu Dopravného úradu (§ 28, ods. (2), letecký zákon, dotknutý orgán)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: