Žiadosti na zriadenie ochranných pásem letísk a leteckých pozemných zariadení (§ 29, ods. (2), letecký zákon, postup, podmienky)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: