Oprávnenie prevádzkovateľa letiska vstupovať na cudzí pozemok (§ 31, ods. (2), letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: