Povolenie na prevádzku letísk a leteckých pozemných zariadení (§ 32, ods. (1), letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: