Ochrana pred činmi protiprávneho zasahovania (§ 34, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: