Bezpečnostná ochrana a verejný poriadok na letiskách (§ 35, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: