Spolupráca štátnych orgánov v procese bezpečnostnej ochrany civilného letectva (§ 34, ods. (1), letecký zákon, bezpečnosť)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: