Program bezpečnostnej ochrany (PBO) - štruktúra, obsah, postupy (§ 35, ods. (1), letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: