Rozsah oprávnení prevádzkovateľov letísk na úseku bezpečnosti (§ 35, ods. (3), letecký zákon, oprávnenie)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: