Podmienky na udelenie licencie na vykonávanie leteckej dopravy (§ 37, ods. (2), letecký zákon, letecký dopravca)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: