Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti leteckých prác (§ 44, ods. (2), letecký zákon, podmienky)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: