Ministerstvo (§ 47, letecký zákon, organizačná štruktúra, pôsobnosť, právomoci)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: