Pôsobnosť MO SR a MV SR v oblasti civilného letectva (§ 48a, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: