Oddelenie leteckej prevádzky Odboru civilného letectva (§ 47, letecký zákon, organizačná štruktúra)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: