Organizácie poverené Dopravným úradom správou LŠZ (§ 48, ods. (3), letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: