Sekcia letovej prevádzky (§ 48, letecký zákon, pôsobnosť)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: