Ukladanie pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie (§ 51, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: