Zrušenie, obmedzenie alebo odňatie dokladov (§ 54, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: