Konanie vo veciach zákona o civilnom letectve (§ 55, letecký zákon, konanie, zásady)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: