Medzinárodné štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva (§ 56, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: