Oprávnenia, osvedčenia a preukazy spôsobilosti na činnosť v civilnom letectve (§ 57, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: