Povinnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnútra SR v po nadobudnutí účinnosti leteckého zákona (§ 57b, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: