Platnosť povolení a oprávnení podľa doterajších predpisov (§ 57c, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: