Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2009 (§ 57d, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: